Sekitar Bengkel Modul Pengaturcaraan Scratch & Pengendalian Dron Tello yang berlangsung pada 18hb September 2023 di Think & Tinker (T&T) Mini Lab SMK Medamit, Limbang bersama pihak TEGAS Community Innovative Learning (TCIL).

Bengkel ini memberi pendedahan kepada pelajar di SMK Medamit mengenai asas pengendalian dron Tello secara manual dan juga autonomous. Selain itu, para pelajar turut didedahkan dengan asas pengaturcaraan Scratch untuk membina permainan video.

#ThinkNTinkerMiniLab

#DigitalInnovation4All