Sekitar Bengkel TEGAS Think & Tinker (T&T) Mini Lab Siri Ke-4 yang diadakan di SMK Saribas, Betong pada 31hb Oktober 2023.

Dalam bengkel kali ini, para pelajar telah didedahkan kepada cara penyelesaian masalah dan pemikiran inovatif menggunakan metodologi TRIZ. Selain itu, para pelajar turut didedahkan dengan kaedah pembentangan projek inovasi yang berkesan.

#ThinkNTinkerMiniLab

#DigitalInnovation4All