Sekitar Bengkel Modul Pengaturcaraan Scratch & Pengendalian Dron Tello yang berlangsung pada 21hb September 2023 di Think & Tinker (T&T) Mini Lab SMK Ulu Layar, Betong bersama pihak TEGAS Community Innovative Learning (TCIL).

Bengkel ini memberi pendedahan kepada pelajar di SMK Ulu Layar mengenai asas pengendalian dron Tello secara manual dan juga autonomous. Selain itu, para pelajar turut didedahkan dengan asas pengaturcaraan Scratch untuk membina permainan video.

#ThinkNTinkerMiniLab

#DigitalInnovation4All